Alhijrah Media Corporation

info@tvalhijrah.com

Ahli Lembaga Pengarah
TV AlHijrah

Tuan Haji Mohd Khair Bin Ngadiron

Pengerusi Lembaga Pengarah

Datin Paduka Hajah Hakimah Binti Mohd Yusoff

Puan Hasliana Binti Kamarudin

Dato’ Mohamad S.Ahmad

Prof Madya Dr. Nik Salida Suhaila Binti Nik Saleh

Encik Amran Bin Idris

Encik Dzul-Karnain Bin Abdullah

Encik Azizuddin Bin Ahmad

Encik Shamsul Qamar Bin Abd Rani

Encik Namanzee Harris