• Unit Perundangan & Kesetiaushaan Pengurus Kanan - Mazlan Ahmad
  • Unit Pentadbirurus & Pengurusan Risiko Pengurus - Sayed Kasrudin
  • Unit Digital & Media Baharu Pengurus - Mohd Fairos Ibrahim
  • Pegawai Khas KPE Pengurus - Salehhuddin Jurimi
  • Unit Pematuhan Syariah Pengurus - Nabil Ahmad